REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Enterpay Oy / Laskuyritykselle.fi
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
Puh: +358 500 520782
Y-tunnus: 2538754-7

REKISTERIASIOISTA VASTAA

Jarkko Anttiroiko
Lapinlahdenkatu 16
00180 HELSINKI
Puh: +358 500 520782
Jarkko.anttiroiko@enterpay.fi

REKISTERIN NIMI

Laskuyritykselle.fi Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja käytetään laskujen toimittamiseen ja mahdolliseen perintään sekä henkilön osto-oikeuksiin yrityksissä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään seuraavat asiakastiedot:

Etu-, ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakkaan ostokset ja laskutiedot
Osto-oikeudet
Henkilön maksuhäiriömerkinnät
Yrityksen luottotiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, seuraavissa tilanteissa:

Asiakas tekee ostoksen

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei missään vaiheessa luovuteta asiakkaan ulkopuoliselle tahoille ilman henkilötietoja jättäneen osapuolen suostumusta. Muutoin voimme luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet omaavat vain asiakaspaveluhenkilökunta ja ainoastaan niin kauan, kun toimivat kyseisissä työtehtävissä.

TARKASTUS- JA MUOKKAUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja muokata omia tietojaan suoraan rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä, jolloin pyyntö tulee esittää kirjallisena ja henkilöllisyys tulee todistaa ajokortin tai muun henkilöllisyystodistuksen jäljennöksellä.